Responsive image


ชานมไต้หวัน (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ชากุหลาบ (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
นมชมพู่ (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ชาสตรอเบอร์รี่ (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ไมโล (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ชาแอปเปิ้ล (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
เผือก (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
นมสด (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ชาไทย (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ชาเขียว (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
โกโก้ (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
แคนตาลูป (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท


ชานมไต้หวัน (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ชากุหลาบ (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
นมชมพู่ (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ชาสตรอเบอร์รี่ (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ไมโล (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ชาแอปเปิ้ล (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
เผือก (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
นมสด (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ชาไทย (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
ชาเขียว (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
โกโก้ (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท
แคนตาลูป (ขนาดเล็ก 16 oz)
25 บาท