Responsive image


เส้นขนมจีนครึ่งกิโลกรัม
15 บาท
เส้นขนมจีนสี
20 บาท
ขนมจีนน้ำยา+น้ำพริกหวาน
30 บาท
เส้นขนมจีน 1 กิโลกรัม
30 บาท
ขนมจีนน้ำพริกหวาน
30 บาท
ขนมจีนน้ำยา+ไตปลา
30 บาท
ขนมจีนน้ำยากะทิ
30 บาท
ขนมจีนแกงเขียวหวาน+ไตปลา
35 บาท
ขนมจีนแกงเขียวหวาน
35 บาท
ขนมจีนเส้นสี+น้ำยาปู
60 บาท
ขนมจีนน้ำยาปู
60 บาท
ขนมจีนเส้นสีน้ำยาปู+ไตปลา
65 บาท
ขนมจีนเส้นสีน้ำยาปู+น้ำพริกหวาน
65 บาท
ขนมจีนน้ำยาปู+ไข่ต้ม
65 บาท
เซ็ต3 (ขนมจีนครึ่งกิโล+น้ำยา+เขียวหวาน)
70 บาท
เซ็ต2 (ขนมจีนครึ่งกิโล+เขียวหวาน+ไตปลา)
70 บาท
เซ็ต1 (ขนมจีนครึ่งกิโล+น้ำยา+ไตปลา)
70 บาท
ขนมจีนเส้นสีน้ำยาปู+เขียวหวาน
70 บาท
เซ็ต4 (ขนมจีนครึ่งกิโล + น้ำยาปู)
95 บาท
เซ็ต5 (ขนมจีน1กิโล+น้ำยา+ไตปลา)
110 บาท
เซ็ต6 (ขนมจีน1 กิโล+น้ำยาปู)
190 บาท
ขนมจีนเส้นสีน้ำยา+เขียวหวาน
40 บาท
ขนมจีนครึ่งกิโล+แกงไตปลา
55 บาท

เส้นขนมจีนครึ่งกิโลกรัม
15 บาท
เส้นขนมจีนสี
20 บาท
ขนมจีนน้ำยา+น้ำพริกหวาน
30 บาท
เส้นขนมจีน 1 กิโลกรัม
30 บาท
ขนมจีนน้ำพริกหวาน
30 บาท
ขนมจีนน้ำยา+ไตปลา
30 บาท
ขนมจีนน้ำยากะทิ
30 บาท
ขนมจีนแกงเขียวหวาน+ไตปลา
35 บาท
ขนมจีนแกงเขียวหวาน
35 บาท
ขนมจีนเส้นสี+น้ำยาปู
60 บาท
ขนมจีนน้ำยาปู
60 บาท
ขนมจีนเส้นสีน้ำยาปู+ไตปลา
65 บาท
ขนมจีนเส้นสีน้ำยาปู+น้ำพริกหวาน
65 บาท
ขนมจีนน้ำยาปู+ไข่ต้ม
65 บาท
เซ็ต3 (ขนมจีนครึ่งกิโล+น้ำยา+เขียวหวาน)
70 บาท
เซ็ต2 (ขนมจีนครึ่งกิโล+เขียวหวาน+ไตปลา)
70 บาท
เซ็ต1 (ขนมจีนครึ่งกิโล+น้ำยา+ไตปลา)
70 บาท
ขนมจีนเส้นสีน้ำยาปู+เขียวหวาน
70 บาท
เซ็ต4 (ขนมจีนครึ่งกิโล + น้ำยาปู)
95 บาท
เซ็ต5 (ขนมจีน1กิโล+น้ำยา+ไตปลา)
110 บาท
เซ็ต6 (ขนมจีน1 กิโล+น้ำยาปู)
190 บาท
ขนมจีนเส้นสีน้ำยา+เขียวหวาน
40 บาท
ขนมจีนครึ่งกิโล+แกงไตปลา
55 บาท